+49 800 JETSGMBH (+49 800 5387462)
Strona startowa  |  Callback  |  O firmie  |  Privacy Policy  |  Sitemap

Zawsze wprost: Rozwiązania transportowe z wartością dodatkową.

JE.TS GmbH jest Twoim niezawodnym partnerem we wszystkich usługach w spedycji, transporcie i logistyce.

Wasze ładunki wysyłamy zawsze przewozem bezpośrednim. To oznacza: krótsze czasy jazdy, brak zagrożenia uszkodzeniami w przeładunku i absolutna przejrzystość procesu transportu.

Nasze usługi transportowe obejmują:
  • transport krajowy i międzynarodowy, również drobnicy, transport ciężki i ekspresowy
  • Załadunki częściowe i kompletne
  • wszystkie trasy, również fracht lotniczy i morski
  • wszystkie rozmiary i rodzaje ładunków
Dysponujemy niemal wszystkimi typami i rozmiarami pojazdów, posiadamy niezbędne certyfikacje na wszystkie najważniejsze rodzaje ładunków (łącznie z napojami i ładunkami niebezpiecznymi/ADR). Również w krótkoterminowych zleceniach zawsze dostarczamy ładunek punktualnie do miejsca przeznaczenia (dokładnie na czas).

Czego jeszcze chcieliby Państwo się dowiedzieć? Cieszymy się na Państwa telefon na numer: +49 89 710 66 00 lub E-Mail na adres info@jetsgmbh.com