+49 800 JETSGMBH (+49 800 5387462)
Strona startowa  |  Callback  |  O firmie  |  Privacy Policy  |  Sitemap

Zapewnianie jakości w JE.TS

Oferujemy usługę bez granic. Obietnica jakości JE.TS działa we wszystkich naszych międzynarodowych usługach w transporcie i logistyce.

Obiecujemy Wam: Nasze usługi dla Was są...

... zawsze niezawodne.
... zawsze efektywne kosztowo.
... zawsze terminowe.
... zawsze indywidualne.
... zawsze wysokiej jakości.

Możecie zdać się na...

... otrzymywanie równie szybkich, jak i bezpiecznych rozwiązań Waszych zadań.
... regularne informowanie o statusie zlecenia.
... możliwość nawiązania z nami kontaktu w każdej chwili (24-godzinna dostępność).
... partnera dostępnego również długofalowo.

Czego jeszcze chcieliby Państwo się dowiedzieć? Cieszymy się na Państwa telefon na numer: +49 89 710 66 00 lub E-Mail na adres info@jetsgmbh.com